W25 Güncellemeler

Foodsoft’ta e-İrsaliye dönemi başladı. E-Fatura programınız fark etmeksizin e-İrsaliyenizi Foodsoft’tan oluşturabilirsiniz.

W15 Güncellemeler

Değişen dünyada bir çok yeni fırsatlar doğmaktadır. Müşterilerimizi bu yeni fırsatlarla buluşturmak için öncülük ettik, Foodsoft’ta Uluslararası Dil Desteği geliştirdik. Fırsatlar kapınızı çalmadan, siz de hazırlığınızı yapın. Yerli, yabancı projelerinizi Foodsoft’tan yönetin.

W12 Güncellemeler

E-Fatura’da Bilgi bölümü nasıl kullanılır? 

W11 Güncellemeler

Yemek reçetelerine tarif nasıl eklenir?

W10 Güncellemeler

Yemek reçetelerine resim nasıl eklenir?

W09 Güncellemeler

E-Fatura modülünde stok eşleştirme yöntemiyle otomatik alım faturası oluşturma. Böylece elleçlemeye gerek kalmaz. Stok eşleştirmede yapay zeka arka planda çalışır. E-Fatura Alım faturası olarak kaydedildikten sonra stok artışı gerçekleşir.

W08 Güncellemeler

E-Fatura modülündeyken yeni bir cariden gelen fatura görüntüledik. Faturayı kabul edebilmemiz için modüldeyken kolay bir şekilde yeni cari kart açtık. E-Fatura’da olan cari bilgileri otomatik olarak yeni cari kart bilgilerinin içine geldi. Kaydet diyerek işlemimizi tamamladık.

W07 Güncellemeler

Malzeme ihtiyacını planlanan ve asgari gereken olarak almak. Bu malzemelerin termin tarihlerini birleştirerek ya da ayrı ayrı talep oluşturmak. Talep modülündeki bir raporun işleyişi.

W06 Güncellemeler

Yemek reçetelerinde toplu miktar ve kişi adetinden porsiyona geçiş nasıl yapılır?

W05 Güncellemeler

Son yapılan iyileştirmelerden biri, yeni cari açarken cari kodunu programın otomatik oluşturması anlatılmıştır.

W04 Güncellemeler

Part2’de Gıda Alerjenlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan etiket ve karekod uygulamaları anlatılmıştır. Foodsoft’a tanımlanan alerjenler yazılımın içinde sırasıyla stok, reçeteler ve menülerde bilgi olarak bulunur. Bu bilgi Menü – Alerjen Bildirimi raporunu görsel olarak video ki gibi programda otomatik pdf oluşturur. Talep eden müşterilerinizi süzerek baskısını alarak, yemekhanelerinde paylaşmak üzere müşterilerinize ulaştırabilirsiniz. 

W03 Güncellemeleri

Part1’de Gıda Alerjenlerinin Foodsoft’a kaydedilmesi ve stok kartlarına tanımlanması anlatılmıştır. Video da bahsedilen döküman1, döküman2 ve döküman3 için tıklayınız.

W02 Güncellemeleri

Foodsoft E-Fatura modülünde, gelen faturalarınızı programa tekrar girmek zorunda kalmazsınız. Stok eşleştirme kullanarak işleyebilirsiniz. Stok eşleştirmesi yaptığınız ürünü hatırlar ve bir sonraki faturalarınızı işlerken otomatik olarak getirir.

W01 Güncellemeleri

Sunumu powerpoint olarak indirmek için tıklayınız.

2019 YILI

W52 Güncellemeleri

Sunumu powerpoint olarak indirmek için tıklayınız.

W51 Güncellemeleri

Part iki de aynı stok, farklı tedarikçiler için farklı sipariş/sevk birimlerinin tanımlanmıştır. Sipariş oluşturulurken sağladığı kolaylıklardan bahsedilmiştir.

W50 Güncellemeleri

Tedarikçilerden ham madde temin ederken çuval gibi büyüklüğü olabilmekte ve içindeki miktarlar değişebilmektedir. Bu bölüm bu konunun birinci temel seviyesini anlatmaktadır. Stok kartına sipariş/sevk birimi tanımlaması yapılmış, sipariş girişi gösterilmiştir. İkinci seviye aynı stok, farklı tedarikçiler için farklı sipariş/sevk birimlerinin tanımlanmasıdır. Buna da başka bir video de değinilecektir.

W49 Güncellemeleri

W43 Güncellemeleri

Programda yapılan çalışma, E-Fatura Mükellefi olan firmalar için yapılan geliştirmedir.
Yaşanılan durum şöyledir :
E-Fatura mükellefi olan firmanın tedarikçilerinden biri E-Fatura'ya geçiş yapmıştır. Firmanın bu geçişe dair bilgisi yoktur. Tedarikçi kağıt ortamında fatura düzenlemiş ve firmaya göndermiştir. Aşağıdaki alıntıdan da görüleceği üzere bu durum usulsüzlük cezasına sebep olabilmektedir. Foodsoft, fatura kaydetme işlemi sırasında anlık gelirler.gov.tr 'ye bağlanıp, tedarikçinin E-Fatura mükellefi olup olmadığını sorgulamaktadır. Tedarikçi E-Fatura mükellefi ise onay isteyerek cari bilgilerine kaydetmektedir. E-Fatura mükellefi olan firmanın kağıt fatura girişine izin vermeyerek, E-Fatura'da olması zorunlu koşulları istemektedir (Fatura numarasının 16 hane olması gibi).

"Diğer taraftan, kağıt ortamında bir fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin düzenlemesi gereken ASIL BELGE olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen e-fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353 üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.”
Uygulamada da vergi daireleri tarafından (bilhassa KDV iadesi kontrolleri sırasında) yapılan tespitlerde mükelleflere, gerçekleşmiş mal teslimi ya da hizmet ifası sonrasında sanki hiç fatura düzenlenmemiş ve alınmamış gibi kabul edilerek,  VUK’nun  353. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır."

Tuzpazarı Mah. Cumhuriyet Cad. Erbi Apt. No:132 Kat:3 Daire:6 Osmangazi / BURSA

E-Mail:

info@foodsoft.com.tr

Tel:

0 (224) 250 69 44 - 250 04 75